Elsw » Hoofdpagina » Welkom!
Elsw: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Elsw

‘Pessimistic cognitive bias’ ten tijde van stress

Mensen kunnen een ‘pessimistic cognitive bias’ vertonen als ze gestrest zijn (Brilot et al, 2010; Norem & Cantor, 1986). Een ‘pessimistic cognitive bias’ zorgt ervoor dat er een slechte uitkomst wordt…

Verzoening bij wolven

Alle diersoorten die in een groep leven hebben er baat bij als alle individuen in de groep in relatieve vrede met elkaar kunnen leven. Verschillende diersoorten hebben verschillende manieren om de vre…

Het ontstaan van coöperatief gedrag

Sinds Darwin zijn boek “on the origin of species” uitbracht in 1859 verklaren wij het uiterlijk en het gedrag van dieren aan de hand van natuurlijke selectie. Dit proces beschrijft hoe het sterkste in…

De invloed van toename in keuzemogelijkheid op tevredenheid

Lange tijd werd aangenomen dat we er naar toe moeten werken om zoveel mogelijk keuzemogelijkheden te hebben. In een samenleving die gebaseerd is op liberalisme en individuele vrijheid is dit wel te ve…

Begripsanalyse: Macht

Macht is een begrip wat in veel verschillende gebieden voorkomt. Veel mensen hebben wel enig idee wat het inhoudt. Toch wordt het erg verschillend gebruikt en varieert, zeker in de filosofie, de betek…
Schrijf mee!